Spisy Iva Andriće v češtině

Spisy Iva Andriće v češtině
Připravili jsme nejrozsáhlejší vydání díla našeho jediného nositele Nobelovy ceny za literaturu Iva Andriće v českém jazyce: Most na Drině; Travnická kronika; Jelena, žena která není; Vezírův slon; Dům o samotě. Omerpaša Latas; Znamení u cesty.

Nobelova cena

Nobelova cena
Jeho díla byla přeložena do mnoha jazyků a lze je nalézt téměř ve všech knihovnách na světě. Ivo Andrić je jedním z mála nositelů Nobelovy ceny, kteří darovali peníze z Nobelovy ceny. Přispěl Bosně a Hercegovině na rozvoj knihovnictví.

Most na Drině

Most na Drině
Nobelovu cenu za literaturu získal v roce 1961 ve Stockholmu ve Švédsku za román Most na Drině. Ivo Andrić je zatím jediný jihoslovanský nositel Nobelovy ceny za literaturu a patří dodnes k nejpřekládanějším autorům slovanského jihu.
Vítejte na IvoAndric.cz
Nobelova cena za literaturu 1961
Nobelovu cenu dostal od krála Gustafa VI Adolfa ze Švédska

Pro epickou sílu, se kterou formoval motivy osudů z dějin své země, Ivo Andrić obdržel Nobelovu cenu za literaturu v roce 1961.

Vyjádřil vděčnost za toto uznání dne 10. prosince 1961 ve svém projevu. Přestože značná část jeho díla byla již přeložena do mnoha jazyků, poté, co obdržel tuto, pro literáta nejvyšší cenu, nastal enormní zájem ve světě o jeho díla  a jeho romány a povídky byly vytištěny ve více než třiceti jazycích.

Všechny peníze, které díky NC získal, daroval do fondu knihovny v Bosně a Hercegovině. Kromě toho se často podílel na pomoci malým knihovnám a mnoho peněz věnoval na charitu.

V roce 1963 Publishers' Association (sestávající z nakladatelství Prosveta, Mladost, Svjetlost Vnitrostátní a založba Slovenije) vydala soubor všech jeho děl v deseti svazcích. V příštím roce odešel do Polska, kde mu byl udělen čestný doktorát na univerzitě v Jagellonské v Krakově. Psal velmi málo, ale jeho knihy byly stále znovu a znovu vydávány doma i v zahraničí.

(Nobelovu cenu dostal od krála Gustafa VI Adolfa ze Švédska)

 

"Zklamat se v nějaké veliké naději není žádná hanba. Sám fakt, že taková naděje mohla existovat, má takovou cenu, že není příliš draze zaplacena zklamáním, i kdyby bylo nevímjak těžké."
"Žít ve strachu, v lítosti, v neustálém strachu ze strachu, nemoci zavřít oči a oddechnout si, a při tom všem pracovat a smát se a rozmlouvat, to pro lidi jako já znamená žít a mít úspěch mezi lidmi."
"Mezi obavou, že se něco stane, a nadějí, že snad přece jen ne, je víc prostoru, než se obvykle soudí. Na tom úzkém, tvrdém, holém a temném prostoru stráví leckterý z nás celý svůj život."
"Bát se lidí znamená prohřešovat se proti Bohu. Strach z lidí pochází z toho, že jsme se kdysi provinili proti božímu principu. Člověk, v němž je živá duše, by se logicky neměl bát lidí ani ničeho lidského."