Home Spisy Spisy Iva Andriće v češtině
Spisy Iva Andriće v češtině Tisk Email

Heslo Slovanský jih přátelům českým, které vévodilo koncertu Gorana Bregoviće a jeho Svatebního a pohřebního orchestru, by mohlo stát v čele rovněž dalšího velkého počinu občanského sdružení Luka Praha: šestisvazkového souboru Spisů Iva Andriće, který vyšel na podzim roku 2009. Vznikl z podnětu podnikatele Milutina Periće, který svého času zatoužil podarovat některé své obchodní přátele českými překlady svého kultovního autora, ale zjistil, že od dávno rozebrané třísvazkové edice v Galerii klasiků nakladatelství Odeon v roce 1987 žádný Andrić česky nevyšel, a tak učinil vše potřebné, aby se díla jediného jihoslovanského nositele Nobelovy ceny za literaturu opět dostala k českým čtenářům. To, co vzniklo, je doposud nejrozsáhlejší soubor děl Iva Andriće v překladu do češtiny.

První dva svazky obsahují obě u nás už dobře známé Andrićovy románové kroniky, tj. Most na Drině a Travnickou kroniku. Román Slečna, který u nás vyšel poprvé a naposled ve dvojím vydání roku 1947 pod názvem Slečna dělá peníze (a podle nějž Československá televize připravila dramatizaci Slečna Rajka s vynikající Gabrielou Vránovou v titulní roli) je v novém překladu připojen k prvnímu svazku „výboru z povídek“ nazvanému Jelena, žena, která není, kam jsme soustředili Andrićovy beletristické práce věnované ženám jako (obvykle tragickým) hrdinkám. Další větší Andrićova próza, novela Prokletý dvůr, byla zařazena do druhého svazku „výboru z povídek“ s titulem Vezírův slon k dalším pracím, jejichž hrdiny i vypravěči jsou Andrićovi oblíbení františkáni i další podivuhodné postavy ze všech čtyř národnostně náboženských složek obyvatel autorovy rodné Bosny a Hercegoviny.

Takto „doplněný“ dvousvazkový výbor z povídek (obsahující celkem 39 povídek z té asi stovky, kterou Andrić napsal) tvoří třetí a čtvrtý svazek Spisů. Pátý svazek je věnován dvěma posmrtně vydaným Andrićovým dílům, povídkovému cyklu Dům o samotě, a nedokončenému románu Omerpaša Latas, rovněž už u nás jednou přeloženému. Závěrečný šestý svazek zahrnuje výběr z Andrićových mladistvých básní v próze vydaných pod názvy Ex Ponto a Nepokoje, ukázky z posmrtně sestaveného souboru lyriky Co se mi zdá a co se mi děje, výbor z rozsáhlého souboru zápisků a poznámek Znamení u cesty a nejzávažnější práce esejistické, věnované např. sv. Františku z Assisi, Petrarkovi a jeho Lauře, španělskému malíři Goyovi, černohorskému vládci duchovnímu i světskému a vynikajícímu básníkovi P. P. Njegošovi. Doplněk svazku tvoří obsáhlý a četnými citáty z Andrićových dopisů dokumentovaný Životopis Iva Andriće od Radovana Popoviće a připojena je i bibliografie všech dosavadních českých edic Andrićových děl a slovníček všech dosavadních českých překladatelů Andrićových prací.

Na přípravě textu současného vydání se podíleli: Dušan Karpatský jako editor, Irena Wenigová jako redaktorka; jako překladatelé O. F. Babler, Milada Černá, Jiří Fiedler, Dušan Karpatský, Viktor Kudělka, Milada Nedvědová a Vladimír Togner.

Graficky edici upravil Miloš Jirsa a Pavel Sivko, design obálky Patrik Svoboda, marketing Kateřina Quirenzová a Markéta Azemovičová, tisk Triangl, a. s.

Vydavatelem je občanské sdružení Luka Praha, generální partner SLOT Game a. s., pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma.

 

 

 

 

Partneři

Slotgame

Aida & Milutin Perićovi

Luka Praha

 

Zaduzbina Ive Andrica

Lukalu

VesoDjorem.eu